Arrma 6s & 1/7 Ceramic kits Only $69.99 Reg. $89.99Kyosho Inferno GT-2 ALL Nitro